03 augusti 2017

13.10 Ifriqiyya Électrique (TN/FR)

ativan lorazepam for sleep

valium and ativan comparison lorazepam sleeping pills Datum: 13 oktober
ambien bluelight recreational Tid: 20.00 – 01.00
ambient control systems share values Åldersgräns: 20 år

definicion de ciencias ambientales

Det är utgångspunkten för ritualerna och den musikaliska traditionen hos Bangafolket i södra Tunisien, som Ifriqiyya Électrique har byggt sin musik runt. Ritualerna är sprungna ur polyrytmiska trummor som beordrar och uppkallar röster, och uppmanar människor att delta i den rituella och musikaliska transen.

Ifriqiyya Électrique är ett multimediaprojekt från ökenstaden Tozeur i Tunisien med sufiska musiker som spelar Banga – ett rituellt musikslag som ger trancelikande tillstånd för lyssnaren. Musiken svävar i en oharmonisk rytm och ackompanjeras av de högt förvrängda staccato-beatsen på gitarr och trumma. Bandets tolkningar av bangamusiken är synnerligen innovativ och har fått The Quietus att skriva: ” cost of zolpidem efter en lång tids limbo, har verklig punk äntligen blivit sann.

Konserten faller i tre delar. Först kallas publiken för att delta, då demonerna sammankallas och till sist börjar adorcismen i samklang med musiker och publik. Demonerna går då in i kropp och själ och lockar en att känna musiken.

//

Leave a Reply